•  1
  •  2
  • Bình luận  đang tải


    Tôi chỉ muốn bạn là kana duy nhất của tôi. Nếu bạn không thích tôi, bạn không thể kiêm. "Bạn đang nghĩ đến việc kết thúc mối quan hệ của bạn với giáo viên của bạn?" Ý nghĩ về việc bạn được ôm bởi một người đàn ông khác sẽ khiến bạn phát điên. Tôi Sẽ Khắc Sự Dễ Chịu Sau Này Po Vào Cơ Thể Tôi. Một giáo viên Guess giam Kana trong một khách sạn và tẩy não nó theo thời gian. Em bị hiếp từ sáng đến tối nhưng không phân xử tử tế được, em trở thành nô lệ thịt theo ý của thầy giáo.