•  1
  •  2
  • ความคิดเห็น  กำลังโหลด


    เบลลา โรลแลนด์ล็อกตัวเองอยู่ที่บ้านอีกครั้ง เธอจึงไปบ้านเพื่อนบ้านเพราะเธอรู้ว่าเขาทำงานจากที่บ้าน เธอรู้ด้วยว่าเขาอยู่คนเดียวและไม่มีแฟนอยู่เคียงข้างเขา เบลล่าจะจับเขาไว้ไม่ปล่อยจนกว่าเธอจะทำให้ไก่ของเขาระเบิด!