•  1
  •  2
  • Bình luận  đang tải


    Aizawa Minami bị chính người bạn trai mà cô yêu thương bắt ngủ với chủ nợ của anh ta vì anh này đã không còn khả năng chi trả nữa. Không còn cách nào nữa, đâm ra em nó đã đến gặp ông chủ nợ, và bị ông này nện cho ươn người. Một người phụ nữ yêu đến mù quáng, và cái kết nào cho em nó, mời anh em cunfng đón xem!!